Organizacija radionica


Na godišnjem nivou rada Udruženja se planiraju i organizuju obuke i radionice za članove Udruženja. Radionice predstavljaju svojevrsni forum za detaljnu razmjenu, razmatranje i učenje o odabranim najaktualnijim temama i pitanjima iz sektora voda, zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti.

Prije svake obuke i radionice se provode konsultacije sa članovima kako bi se usaglasila najaktuelnija tema, te se odabiru resursne osobe, tj. treneri koji pripremaju i provode obuke. Udruženje je razvilo poseban pristup i metodologiju provođenja obuka koje obuhvaćaju pozivanje učesnika, logističku organizaciju, prezentiranje tematskih inputa, moderaciju, rad u radnim grupama, evaluaciju, te izradu izvještaja sa radionice. Praksa Udruženja je da se obuke održavaju uvijek na drugoj lokaciji u BiH koja je atraktivna sa aspekta implementacije nekog od značajnih projekata u sektoru.

Zbog potrebe prezentiranja i razmjene novih iskustava i znanja, posebno onih koja nisu dostupna unutar BiH, Udruženje pored domaćih angažuje i međunarodne stručnjake kao trenere ili resursne osobe za relevantne tematske inpute. Odabir ovih stručnjaka - trenera se radi na osnovu tema, te njihovih sposobnosti i vještina, stečenog iskustva i referenci kao i troškova njihovog angažmana.

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi