Pozadina i kontekst

Sektoru voda i zaštite okoliša (ViZO) u Bosni i Hercegovini (BiH) još uvijek nije dat zasluženi prioritet u društvu. Izazovi u sektoru uglavnom su rezultat procesa tranzicije u BiH i decentralizacije sektora voda i zaštite okoliša, što je rezultiralo nizom prekinutih veza između relevantnih aktera na svim nivoima.


Udruženje za oblasti voda i zaštitu okoliša „Aquasan mreža u BiH“ je organizacija koja je nastala kao odgovor na izazove u sektoru voda i zaštite okoliša u BiH koji su uglavnom rezultat procesa tranzicije i decentralizacije, a s ciljem da se ojača saradnja između relevantnih sektorskih aktera, promoviraju i zagovaraju zajednički interesi sektora i omogući učenje kroz razmjenu pozitivnih iskustava, saznanja, informacija i najboljih praksi, te doprinese jačanju ljudskih, organizacionih i institucionalnih kapaciteta u sektoru voda i okoliša. Kroz četiri godine djelovanja kao neformalna mreža stručnjaka uz podršku Vlade Švicarske, te četiri godine samostalnog rada, Udruženje nastavlja izvršavati svoju osnovnu ulogu i predstavljati mjesto razmjene informacija i znanja o svim pitanjima od značaja za sektor, pružati podršku jačanju kapaciteta aktera i implementirati projekte koji tome doprinose.

U pojedinim područjima BiH postoje dobri primjeri uspješne realizacije projekata na izgradnji infrastrukture i unaprjeđenja stanja upravljanja vodama, okolišem i komunalnim djelatnostima. Pomenuta postignuća i iskustva nisu bila dovoljno prezentirana i promovirana, pa je njihovo širenje, razmjena i korištenje bilo nedostupno za veliki broj predstavnika sektora. Nadalje, stručnjaci iz BiH entiteta su bili orijentirani na saradnju unutar entiteta i nije bilo dovoljno prilika za zajednički rad. Stoga su, u periodu od oktobra do novembra 2010. godine, pokrenute aktivnosti na uspostavi, prvobitno neformalne, Aquasan mreže u BiH. Organizirano je 40 konsultativnih sastanaka u cijeloj BiH kako bi se svim zainteresiranim stranama na transparentan i nepristran način ponudilo učešće u radu Aquasan mreže u BiH. U periodu od 2010. – 2014. godine u kojem je Aquasan mreža u BiH egzistirala kao neformalna mreža stručnjaka, provedeno je niz radionica i obuka koje su realizirane širom BiH, a usmjerene na teme od značaja za sektor. Učesnici su dobili priliku steći nova znanja iz područja za koja su izrazili interes, ali su i dobili priliku da kroz kontakte razmjene mišljenja, podijele iskustva i iskoriste dobre prakse svojih kolega. Na ukupno održanih 16 radionica u navedenom periodu, proizlazi da su radionice u prosjeku imale oko 50 učesnika. Bio je to jasan signal da je potrebno formalizirati status Aquasan mreže u BiH i učesnicima osim učešća na radionicama ponuditi projekte i programe jačanja kapaciteta u sektoru.

Od formalne registracije Udruženja za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“ je proteklo četiri godine. U tom periodu, Udruženje je aktivno djelovalo na ispunjavanju ciljeva definiranih Statutom Udruženja. Udruženje je radilo na jačanju vlastitih kapaciteta kroz pripremu i implementaciju projekata na nacionalnom i regionalnom nivou. Pomenuti projekti su omogućili ostvarivanje novih partnerstva, saradnje i koordinacije sa relevantnim akterima iz Jugoistočne Evrope, umrežavanju na nivou institucija i jačanja pozicije Udruženja. Pored aktivnosti na regionalnom nivou, Udruženje je organiziralo i aktivno učestvovalo na događajima koji su usmjereni na unaprjeđenje zakonodavno – pravnog okvira u sektoru voda i zaštite okoliša na svim nivoima u BiH. Kroz pomenute događaje i aktivnosti, Udruženje je postalo prepoznatljiv akter ne samo na području BiH, već i na području cijele Jugoistočne Europe.

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi