Tijela i organizaciona struktura


Udruženje je registrirano na nivou BiH. Svrha ovakve registracije proizlazi iz programske orijentacije i definiranih ciljeva Udruženja koji predviđaju djelovanje Udruženja na području cijele BiH, kao i članove iz svih dijelova BiH.

Organizacionu strukturu Udruženja čine slijedeća tijela

  • Skupština. Skupština Udruženja je krovno tijelo, donosilac odluka, a sastavljena je od svih članova Udruženja. Na čelu Skupštine se nalazi predsjednik Skupštine s mandatom od četiri (4) godine.
  • Upravni odbor. Upravni odbor Udruženja ima korektivnu, nadzornu funkciju, a čini ga pet (5) članova Udruženja sa mandatom od četiri (4) godine. Na čelu Upravnog odbora se nalazi predsjednik Upravnog odbora.
  • Predsjednik Udruženja. Predsjednik Udruženja je izvršno lice ovlašteno za zastupanje Udruženja. Mandat predsjednika Udruženja je četiri (4) godine.
  • Počasni predsjednik Udruženja. Počasni predsjednik Udruženja ima savjetodavnu funkciju i doprinosi prepoznatljivosti i pozitivnom imidžu Udruženja.
  • Nadležnosti tijela Udruženja su definirane Statutom Udruženja. Statut Udruženja usvaja Skupština Udruženja. Redovne sjednice Skupštine Udruženja održavaju se jednom godišnje, uz uvjet da je prisutno više od 1/3 od ukupnog broja članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Skupština Udruženja imenuje i razrješava predsjednika Skupštine, članove Upravnog odbora i predsjednika Udruženja, odnosno imenuje počasnog predsjednika Udruženja.

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Udruženja je nadležan sekretar Udruženja. Sekretar može biti u stalnom radnom odnosu u Udruženju, a odluku o tome donosi Skupština Udruženja.

U skladu sa potrebama Udruženja i obimom poslova, Udruženje među svojim članovima angažira stručnjake sa iskustvom i referencama stečenim u pripremi i implementaciji projekata iz sektora voda, zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti na lokalnom i regionalnom nivou, kao i one koji su svojim radom doprinijeli ostvarenju rezultata poslovanja svojih institucija i organizacija ili promociji sektora voda i zaštite okoliša u cjelini. Angažman timova stručnjaka Udruženje financira iz sredstava projekata u čijoj realizaciji učestvuje. U svrhu unaprjeđenja sektora, stručnjaci Udruženja se kontinuirano educiraju i rade na usavršavanju vlastitih kapaciteta, kako bi svoja znanja i iskustva kao resurs mogli prenijeti na ostale članove Udruženja.

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi