Vizija i misija


Vizija
Biti pouzdano i efikasno udruženje koje će usmjeriti sve svoje resurse u podršku svojim članovima i unaprjeđenje usluga u sektoru voda, zaštite okoliša i komunalne infrastrukture u BiH, te doprinijeti održivom razvoju društva na ekološkim i ekonomskim principima.

Misija
Doprinijeti unapređenju pružanja održivih usluga u sektoru voda i zaštite okoliša u BiH, boljoj organizaciji i jačanju ljudskih, organizacionih i institucionalnih kapaciteta u sektoru, omogućiti učenje kroz razmjenu iskustava, znanja, informacija i najboljih praksi, ojačati saradnju između relevantnih aktera, promovirati i zagovarati zajedničke interese u sektoru, te doprinijeti prepoznatljivosti sektora na svim nivoima.

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi