Vizija i misija


Vizija

Aquasan mreža u BiH je vodeće udruženje stručnjaka koje jačanjem kapaciteta i zagovaranjem za unapređenje politika doprinosi održivosti i kvaliteti vodnih usluga i zaštite okoliša u BiH i drugim državama Jugoistočne Europe.

Misija

Aquasan mreža u BiH kao neprofitno udruženje je centar za jačanje znanja i vještina i prijenos iskustva sa ciljem usavršavanja rukovodećih i stručnih kadrova u sektoru voda i zaštite okoliša koji pruža visoko kvalitetne usluge građanima u BiH.

Aquasan mreža u BiH zagovara unapređenje javnih politika u sektoru u svrhu postizanja boljeg pravnog i poslovnog okruženja koje će omogućiti kvalitetniji okoliš i usluge prema građanima u BiH u skladu sa standardima Europske unije (EU).

Aquasan mreža u BiH ostvaruje svoju misiju umrežavanjem, saradnjom i partnerstvu sa javnim institucijama i preduzećima, nevladinim organizacijama, privatnim sektorom, međunarodnim financijskim institucijama i donatorskim organizacijama kao i podizanjem svijesti javnosti o značaju voda i okoliša.

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi