10. redovna sjednica Skupštine Aquasan mreže u BiH


Dana 30.5.2022. godine je održana 10. redovna sjednica Skupštine Aquasan mreže u BiH tokom koje je usvojen Godišnji izvještaj o poslovanju i financijski izvještaj za 2021. godinu kao i Godišnji plana rada i financijski plan za 2022. godinu. Istaknuto je da je 2021. godina bila izazov u mnogim aspektima jer je pandemija Covid – 19 promijenila način rada i poslovanja te odredila nove prioritete. Međutim, Aquasan mreža u BiH se uspješno prilagodila ovim uslovima rada i efikasno nastavila realizaciju tekućih i ugovaranje novih projekata i aktivnosti.

Usvojen je također Strateški plan Aquasan mreže u BiH za period 2022. – 2026. godine u kojem su, između ostalog, definisani strateški ciljevi i aktivnosti Aquasan mreže u BiH za ovaj period kao organizacioni razvoj Udruženja. Strateškim planom je usaglašena i vizija Udruženja:

„Aquasan mreža u BiH je vodeće udruženje stručnjaka koje jačanjem kapaciteta i zagovaranjem za unapređenje politika doprinosi održivosti i kvaliteti vodnih usluga i zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini i drugim državama Jugoistočne Europe.“

Nakon što je istaknuti predan rad svih članova i uposlenika Udruženja, sa željom da se uspješno poslovanje Udruženja Aquasan mreža u BiH nastavi i u narednom periodu, zaključena je 10. redovna sjednica


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi