9. Balkanska zajednička konferencija


Tema 9. Balkanske zajedničke konferencije je bila vrednovanje vode, a inspirisana je Svjetskim danom voda UN-a 2021. godine. Tema naglašava činjenicu da način na koji cijenimo vodu određuje kako se vodom upravlja i kako se ona dijeli te da je vrijednost vode mnogo veća od njene cijene. Konferencija se održala kao virtualni događaj od 3. do 5. novembra 2021. godine

Program konferencije omogućio je širok spektar tematskih oblasti kao i platformu za diskusiju, gdje su svi učesnici mogu podijeliti svoje znanje i iskustvo u rješavanju pitanja sektora vodnih usluga. Trećeg dana konferencije, predstavnica Aquasan mreže u BiH, Aida Moranjkić je sudjelovala u panelu Upravljanje infrastrukturom vodovoda i kanalizacije u kontekstu EU integracija, gdje je ključno pitanje bilo kako pomiriti težnje naših zemalja i zahtjeve za resursima EU, posebno u kontekstu ograničenja koja ove zemlje imaju u pogledu ograničenih kapaciteta ljudskih resursa, institucionalni kapaciteti, finansiranje, kao i ograničeno vrijeme za institucionalne reforme i razvoj infrastrukture. Predstavnica Aquasan mreže u BiH govorila je o proizvodima koje ova mreža stavlja na raspolaganje nacionalnim udruženjima u pogledu razvoja kapaciteta JLS i JVP/JKP u vezi s pripremom i realizacijom projekata, kao i novom Programu razvoja kapaciteta u oblasti prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda.

Balkanska zajednička konferencija već je utemeljena kao veliki događaj razmjene znanja i umrežavanja u sektoru vodnih usluga Zapadnog Balkana, a organizatori SHUKOS i SHUKALB, udruženja JVP/JKP iz Kosova i Albanije, su uspjeli u tome da ovogodišnji virtuelni događaj učine jednako zanimljivim i vrijednim za sve učesnike.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi