Analiza ključnih oblasti upravljanja vodnim uslugama u RS i definisanje daljnjih pravaca djelovanja


Aquasan mreža u BiH je zajedno s Švicarskim udruženjem za vode (VSA), a u saradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (RS) organiziralo Petu radionicu u sklopu Projekta "Dijalog o politikama i razvoj vještina u oblasti otpadnih voda u Republici Srpskoj". Radionica je održana 7. aprila 2022. godine u Banja Luci s ciljem da se doprinese saradnji i koordinaciji interesnih strana radi uspješne realizacije reformskog procesa u sektoru vodnih usluga u RS. Na radionici su učestvovali predstavnici nadležnih ministarstava i to Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS i Ministarstva finansija RS te predstavnici JU „Vode Srpske“ i Udruženja „Vodovodi RS“.

Na samom početku je dat pregled aktivnosti interresorne radne grupe na izradi Programa unaprjeđenja vodnih usluga u RS i dosadašnjih postignuća nakon čega je gđa Sara Engelhard iz VSA prezentirala interesne strane u sektoru vodnih usluga u Švicarskoj i njihovu vertikalnu i horizontalnu koordinaciju kao i proces donošenja i provođenja propisa u sektoru vodnih usluga u Švicarskoj.

Uslijedio je intenzivan i predan angažman učesnika u radnim grupama gdje su procijenjene snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje svake od šest ključnih oblasti upravljanja vodnim uslugama u RS: pravni/regulatorni okvir, institucionalni okvir, planiranje, financijski okvir, upravljanje imovinom i upravljanje ljudskim resursima i definisani elementi daljeg djelovanja za jedan odabran prioritet iz svake od ključnih oblasti upravljanja vodnim uslugama u RS.

U završnom dijelu radionice su učesnici zajednički potvrdili da su ispunjeni ciljevi i očekivanja radionice, a date su i informacije o mogućem nastavku Projekta tj. novoj dvogodišnjoj fazi Projekta.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi