Razgovor o pitanjima zaštite okoliša s SAD ambasadorom u BiH i specijalnim izaslanikom SAD-a za Balkan


Predsjednica Aquasan mreže u BiH Vesna Muslić pridružila se večeri koju je organizirala Kancelarija Ambasade Sjedinjenih američkih država u Banja Luci s ambasadorom SAD-a u BiH Ericom Nelsonom i specijalnim izaslanikom SAD-a za Balkan Gabrielom Escobarom te još tri aktera u oblasti zaštite okoliša iz ovog dijela BiH. U fokusu su bili izazovi zaštite okoliša i rad organizacija posvećenih unaprjeđenju politika i praksi u ovoj oblasti.

Naglašena je snažna predanost SAD administracije rješavanju globalnih klimatskih promjena, kao jednog od najvećih ekoloških izazova, te povećanju korištenja obnovljivih izvora energije poput solarne energije, vjetra i hidroenergije. Organizacije iz BiH su istaknule prepreke u svojim naporima usmjerenim na postizanje okolišnih ciljeva i održivog razvoja u BiH, uključujući nedostatak angažmana civilnog društva i građanskog sudjelovanja u političkom odlučivanju.

Aquasan mreža u BiH je predstavila svoje aktivnosti zagovaranja i lobiranja u okviru reforme sektora vodnih usluga u BiH i aktivnosti na jačanju kapaciteta u cijeloj BiH i Jugoistočnoj Europi. Također su prezentirani potencijali za repliciranje programa certificiranja operatera iz Albaniji, a koji podržava USAID, u BiH.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi