Dunavska konferencija o vodama 2021


Zbog trenutne epidemiološke situacije Dunavska konferencija o vodama 2021 održala se 18 – 20. oktobra putem najnovije konferencijske platforme Swapcard. Konferencija je okupila stručnjake iz sektora u regiji, a kroz kratke i jasne sesije u privlačnim formatima obrađene su bitne sektorske teme, s fokusom na klimatske promjene.

Kroz tri dana konferencije održano je 18 sesija u kojima se govorilo o suši i klimatskim promjenama, inovativnim tehnologijama za sigurnost vode, poticanju inovacijske kulture za podršku modernizacije komunalnih preduzeća, saradnji kao ključu održivih vodnih usluga, krizi COVID -19 i učincima i mjerama ublažavanja u sektoru vodnih usluga i sl. Predstavnici Aquasan mreže u BiH učestvovali su na konferenciji, a predsjednica Udruženja Vesna Muslić je bila jedan od panelista u završnoj sesiji gdje su sažete ključne poruke i naučene lekcije.

Organizator konferencije su Svjetska banka i Sekretarijat Udruženja vodovodnih preduzeća dunavskog sliva (IAWD), kroz institucionalnu podršku Saveznog ministarstvu financija Republike Austrije.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi