Jačanje kapaciteta tokom COVID-19


Koji su bili glavni izazovi za jačanje kapaciteta i kako su se partnerske asocijacije prilagodile novonastaloj krizi te nastavile pružati kvalitetne usluge tokom pandemije COVID-19 bile su ključne teme sastanka partnera RCDN-a koji je održan 21. decembra 2021. godine putem Zoom platforme.

Kroz sesije o kontinuitetu i inovaciji u pružanju usluga za jačanje kapaciteta tokom pandemije i o organizacijskim promjenama, prilagođavanju, osmišljavanju i pružanju efikasnih usluga, predstavnici asocijacija su podijelili svoje dobre prakse, inovacije, izazove i savjete o pružanja visokokvalitetnih usluga za jačanje kapaciteta tokom krize. Predstavnici Aquasan mreže u BiH sudjelovali su na ovom sastanku i iznijeli svoja iskustva i prakse koje su usvojili i primjenjivali u prethodne dvije godine. Razvijene su nove vještine za efikasnu isporuku online obuka, uvedene su inovacije i izvršene organizacijske promjene. Štaviše, ovo krizno vrijeme uzeto je kao prilika da se steknu nove vještine i prilagode programi obuka. Jedna od poruka ovog sastanka jeste da se nova znanja i vještine trebaju kombinirati kako bi ponuda za jačanje kapaciteta nastavila da raste u smislu kvaliteta i kvantiteta.

Ovakvom razmjenom dobrih praksi i iskustava u osiguravanju jačanja kapaciteta tokom pandemije COVID-19, RCDN partnerske asocijacije nastavljaju razvijati svoje kapacitete i graditi regionalnu mrežu razvoja kapaciteta.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi