On-line obuka predstavnika JVP/JKP koja učestvuju u Platinum fazi programa „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JVP/JKP u JiE“


Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša “Aquasan mreža u BiH“ je u periodu 16. – 17. 6. 2021. godine organiziralo dvodnevnu on-line obuku na temu „Korištenje EDAMS modula za praćenje / bilansiranje vode“. Navedena obuka održana je kao prva obuka u sklopu Platinum A nivoa programa: „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge javnih vodovodnih / komunalnih preduzeća (JVP/JKP) u Jugoistočnoj Europi“.

Na obuci su učestvovali predstavnici KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor i JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša.

Prilikom obuke, imenovani predstavnici JVP/JKP i članovi tematskog centra „Aquasan mreža u BiH“ su razmotrili teme vezane za upravljanje distribucijom: operacije i monitoring neprihodovane vode, odnosno efektivno upravljanje, kontrola i praćenje osnovnih zona bilansa. Učesnici će kroz obuku unaprijediti vlastite kapacitete i osigurati preduslove za dalje unaprjeđenje poslovanja svojih preduzeća.

Imenovani predstavnici preduzeća će nastaviti da aktivno rade na uspostavi registra imovine i upravljanju održavanjem imovine, te da aktivno rade na realizaciji projektnih aktivnosti vezanih za upravljanje distribucijom vode.

 


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi