Plan sigurnosti voda i krizni menadžment


Od 16. do 21. decembra 2020. godine predstavnici Aquasan mreže u BiH su učestvovali na četverodnevnoj obuci trenera na temu Plan sigurnosti voda i program kriznog menadžmenta s naglaskom na uticaj pandemije COVID-19. Osmisliti i implementirati operativne postupke za poplave, zemljotrese, nestanke struje, velike kvarove na cijevima ili bilo koju drugu vrstu potencijalno katastrofalnih događaja je jedan od ciljeva obuke. Učesnicima je posebna pažnja skrenuta na važnost pripreme i organizacije u ovakvim situacijama, identificiranje slabosti i poboljšanje istih.

Obuka trenera je organizovana u okviru Dunavskog partnerstva za učenje (Danube Learning Partnership, D-LeaP), uz podršku GIZ-ovog projekta Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Europu - modernizacija komunalnih usluga (ORF MMS).

Plan o sigurnosti vode (PSV) je trenutno jedna od najpopularnijih tema u vodnom sektoru. PSV je prvi put predstavila Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation, WHO) 2005. godine. Pristup planiranju o sigurnosti vode je razvijen kako bi se organizirala i sistematizirala duga historija rukovodećih praksi primijenjenih na pitku vodu i kako bi se osigurala primjenjivost tih praksi na upravljanje kvalitetom pitke vode. PSV je prilagodljiv svim vrstama i veličinama sistema za vodosnabdijevanje i može se učinkovito primijeniti u svim društveno-ekonomskim uslovima. Pristup PSV sve se više prihvaća na globalnom nivou kao najbolja praksa za snabdijevanje sigurnom pitkom vodom.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi