Program jačanja kapaciteta za financiranje vodnih usluga na nivou jedinice lokalne samouprave – Obuka trenera


Cilj Obuke trenera koju je organiziralo Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“ u periodu od 28. 6. do 2.7. 2021. je bio podići nivo znanja i kapaciteta odabranih trenera za isporuku Programa jačanja kapaciteta za financiranje vodnih usluga na nivou JLS. Obuka je okupila odabrane trenere iz Udruženja „Vodovodi Republike Srpske“, Udruženja poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH i Saveza općina i gradova Federacije BiH.

Kroz petodnevni trening koji je održan u Bihaću, odabrani treneri su unaprijedili svoja znanja o upravljanju financijskim aspektima koji su neophodni za poticanje razumijevanja o tome kako efikasno upravljati prihodima i osigurati pokriće troškova, uključujući računovodstvene prakse, upravljati imovinom, uspostavljati cijene vodnih usluga, procijeniti investicije i pristupiti različitim izvorima financiranja. Isto tako, odabrani treneri su sposobni efikasno isporučiti Program jačanja kapaciteta za financiranje vodnih usluga na nivou JLS te su sposobni povezati i dopuniti Program jačanja kapaciteta za financiranje vodnih usluga na nivou JLS sa ostalim postojećim programima za jačanje kapaciteta u sektoru pružanja vodnih usluga.

Program jačanja kapaciteta za financiranje vodnih usluga na nivou JLS zasniva se na materijalima za obuke izrađenim od strane Svjetske banke na globalnom nivou, koje je Aquasan mreža u BiH usvojila i unaprijedila prema kontekstu u BiH, a kako bi isti doprinio modernizaciji JKP/JVP koja učestvuju u programu.

Prema rezultatima evaluacije koja je provedena nakon petog dana obuke, svi su se učesnici složili da su teme i sadržaji obuke trenera relevantni za njihov rad. Za 79% učesnika, obuka je u potpunosti ispunila njihova očekivanja. Više od 77% njih zna kako stečeno znanje mogu prenijeti na svoje kolege. Svi su polaznici u potpunosti zadovoljni metodama poučavanja i učenja koje potvrđuju da su sadržaj i rezultati pojedinačnih sesija bili jasni te su mogli iznijeti vlastito iskustvo i primjere tokom trajanja petodnevne obuke. Prosječna ocjena za sve trenere (pojedinačno) i za moderatora je 5,9 od 6, a 100% učesnika zadovoljno je cjelokupnom organizacijom obuke.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi