Program jačanja kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom – obuka trenera iz Crne Gore


Treća u nizu obuka trenera za upravljanje neprihodovanom vodom organizirana 5. 7. do 8. 7. 2021. godine u Bihaću, u okviru programa ''Dunavsko partnerstvo za učenje – D-LeaP''. Opći cilj obuke je bio unaprijediti znanje i vještine učesnika za upravljanje neprihodovanom vodom kroz primjenu novih pristupa i metodologija i najnovijih trendova upravljanja neprihodovanom vodom sa ciljem izgradnje regionalnih kapaciteta. 

Tokom četverodnevne obuke obuhvaćene su sljedeće teme: metodologija i smjernice za uspješno provođenje obuka, izrada dizajna obuke, izrada vodnog bilansa, kartiranje vodovodne mreže u GIS softveru, učinkovito zoniranje (uspostava DMA zona), upravljanje pritiskom u vodovodnoj mreži, kao i aktivnu detekciju curenja (kvarova). Cijela obuka je koncipirana kao interaktivni trening u kombinaciji sa teorijskim predavanjima i praktičnim vježbama uz aktivno učešće svih učesnika obuke. Učesnicima obuke je demonstriran praktičan rad sa opremom za detekciju gubitaka u vodovodnoj mreži, te način korištenja podataka sa mjernih uređaja. Posebna sesija obuke je bila posvećena izradi akcionog plana za upravljanja neprihovodanom vodom u svrhu kratkoročnog i dugoročnog planiranja smanjenja gubitaka u vodovodnim sistemima.

Obuka trenera je organizirana od strane tehničkog partnera, firme Resursni centar za vode i okoliš, Una Consulting d.o.o. iz Bihaća (BiH) i Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav (IAWD), a Aquasan mreža u BiH je pružila podršku u organizaciji ovog događaja. Isto tako, Aquasan mreža je uspješno završila već 3 ciklusa obuka za preduzeća iz BiH, u periodu od 2017. do 2019 godine. 


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi