“Programa jačanja kapaciteta za financiranje vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave u BiH” - završni događaj


Treći, završni događaj u okviru “Programa jačanja kapaciteta za financiranje vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave u BiH”  je održan 16. 11. 2021. godine, u hotelu „Kardial“ u Tesliću. Na završnom događaju je učešće uzelo preko 55 predstavnika JLS i JVP/JKP iz obje ciljne grupe tj. donosioci odluka i viši menadžment koje su do sada učestvovali na događajima u okviru ovog Programa.

Učesnicima je kroz završni događaj omogućeno da kroz diskusije sa svojim kolegama razmotre primjere dobrih praksi i iskustava te naučene lekcije iz procesa izrade akcionih planova za postizanje financijske održivosti JKP/JVP. Kroz diskusiju učesnika je naglašeno da je akcioni plan za postizanje financijske održivosti dokument koji definira procese i aktivnosti koji pomažu JVP/JKP u sistemskom pristupu za poboljšanje dugoročne financijske održivosti. Najbolje ga definiraju i razvijaju sama JVP/JKP u suradnji sa JLS, a pri izradi akcionog plana JVP/JKP vrše procjenu svojih mogućnosti i resursa.

Na ovaj način je osigurano postizanje zajedničkog razumijevanja o značaju ovakvog akcionog plana te na koji način bi se trebali implementirati akcioni plan u svrhu trasiranja puta za pristup izvorima financiranja u skladu sa zahtjevima međunarodnih financijskih institucija i drugih financijera kapitalnih infrastrukturnih projekata.

Kao i prethodni događaji koji su održani u okviru ovog programa, završni događaj je organiziran od strane Aquasan mreže u BiH u uskoj suradnji sa Svjetskom bankom i IAWD-om u okviru "Dunavskog vodnog programa", a financira ga Globalni program zaštite vodnih usluga (GWSP).


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi