Prvi događaj novog programa razvoja kapaciteta za upravljanje otpadnim vodama - Kočani, Sjeverna Makedonija


Predstavnici Aquasan mreže u BiH su proteklog mjeseca sudjelovali na prvom događaju iz novog programa razvoja kapaciteta za upravljanje otpadnim vodama koji je isključivo namijenjen predstavnicima vodovodnih preduzeća koja upravljaju postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda. Ovaj program se fokusira na izazove u radu i održavanju prečistača otpadnih voda pa je domaćin bilo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Kočanima, a organizator udruženje vodovoda Sjeverne Makedonije, ADKOM. Na događaju su sudjelovali predstavnici još tri vodovodna preduzeća iz Strumice, Kumanova i Radoviša. Tema je bila energijska efikasnost u radu postrojenjenja za prečišćavanje.

Kod optimizacije rada postrojenja smanjenje troškova je jedan od osnovnih ciljeva, uz istovremeno postizanje zakonom zahtijevanih uvjeta prečišćavanja. Trošak električne energije je jedan od najvećih troškova u radu postrojenja za prečišćavanje, zbog toga je ova tema ključna kako za operatere, javne vodovodna preduzeća, tako i za jedinice lokalne samouprave koje su im povjerile ovu komunalne uslugu. Metodologije provođenja programa bila je bazirana na kombinacijama različitim formata obuke odraslih, stručna predavanja, praktične vježbe, obilazak postrojenja u Kočanima, prezentacija i rad na studijama slučaja i dobrim praksama iz Sjeverne Makedonije na primjeru Kočana, te na primjeru iz Švicarske. Događaj su zajednički moderirali predstavnici ADKOMa i Aquasan mreže u BiH, a stručni dio su pripremili i proveli eksperti iz Švicarske. Ovaj tip edukacije ne završava na jednom događaju već će učesnici primijeniti naučeno na svojim radnim mjestima te će biti organiziran naredni događaj gdje će se analizirati akcioni planovi uz podršku Švicarskih stručnjaka.

Uloga predstavnika Aquasan mreže na ovom događaju, pored moderacije, bila je značajna i u toku same pripreme, odnosno izrade kurikuluma za program jačanja kapaciteta, zatim revidiranje materijala, osiguranja primjene usvojenih standarda za kvalitetu i koordinacije sa ostalim programima iz novog portfolija RCDN Programa za jačanje kapaciteta na temu prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda. Ovo značajno iskustvo Aquasan planira do kraja godine primijeniti u Bosni i Hercegovini kroz provedbu dva događaja razmjene iskustva na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda sa švicarskim ekspertima.

Izradu RCDN programa je podržao projekat RCDN, koji zajednički finansiraju Švicarski državni Sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO) i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a kroz saradnju sa projektnim partnerom Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ).


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi