Sastanak međunarodnih finansijskih institucija


Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav (IAWD) je 21. oktobra 2021. godine organiziralo virtualni sastanak međunarodnih finansijskih institucija, a na kojem je i Aquasan mreža u BiH uzela učešće. Na sastanku su, uz predstavnice IAWD-a i Aquasan mreže u BiH, sudjelovali predstavnici Ministarstva financija Austrije, Svjetske banke, UNDP-a, Ambasade Švicarske, Europske Investicijske Banke i GIZ-a.

Cilj sastanka bio je da se predstave aktualne informacije o tekućim aktivnostima donatorima u Dunavskom regionu i u okviru Dunavskog vodnog programa. Naglasak je bio na dva pitanja:

  1. Kako donatori i Međunarodne financijske institucije mogu osigurati dobru komunikaciju i koordinaciju među inicijativama,
  2. Na koji način finansijska sredstva osigurana u sektoru vodnih usluga u regiji mogu učinkovito podržati postojeće interesne strane i programe nacionalnih institucija, npr. udruženja vodovodnih preduzeć, u jačanju kapaciteta sektora.

Na sastanku su predstavljena dva nova D-LeaP Programa, Trening za upravljanje komunalnim preduzećima (UMT), te Pristup financiranju: financiranje vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave, koji je razvila i koji trenutno na području Bone i Hercegovine implementira Aquasan mreža u BiH.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi