SEEAM - „Planiranje rehabilitacije“


U sklopu aktivnosti programa „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge javnim vodovodnim komunalnim preduzećima (JVP/JKP) u Jugoistočnoj Europi“, u periodu od 14. i 15. jula 2021. godine održana je on-line tehnička obuka na temu „Planiranje rehabilitacije“ za predstavnike KP „Vododod“ a.d. Gradiška i JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica.

Tom prilikom, angažirani timovi JVP/JKP, predstavnik firme Hydro-Comp i članovi tematskih centara „Aquasan mreža u BiH“ i „UTVSI“ su razmotrili  sljedeće teme:  kategorije važnosti i operativni uslovi, krive propadanja, nivoi rizika/matrica donošenja odluka o rehabilitaciji, procjena zasnovana na riziku, rezultati rehabilitacije i liste za određivanje prioriteta,  upravljanje opcijama raspodjele budžeta,  dodjeljivanje imovine fazama budžeta,   kreiranje projekata iz scenarija budžeta i sl.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi