Smjernice za integrisanje smanjenja klimatskih, okolišnih i rizika od katastrofa (CEDRIG)


Predstavnici Aquasan mreže u BiH su 1. i 2. juna 2021. godine učestvovali na dvodnevnoj obuci na temu Smjernice za integrisanje smanjenja klimatskih, okolišnih i rizika od katastrofa (CEDRIG) koju je organizirala Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini. Obuka je bila namijenjena švicarskom timu za saradnju u BiH, kao i partnerskim organizacijama koje implementiraju projekte podržane od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Ciljevi obuke su bili predstavljanje SDC stava o klimatskim, okolišnim i rizicima od katastrofa, perspektive BiH u pogledu ovih rizika te upoznavanje učesnika sa alatom „Smjernice za integrisanje smanjenja klimatskih, okolišnih i rizika od katastrofa (CEDRIG)“ kao i njegovom primjenom u planiranju i implementaciji projekata.

Rješavanje problema koje proizlaze iz klimatskih promjena, degradacije okoliša i prirodnih nepogoda su jedan od najvećih izazova s ​​kojima se danas suočavamo, a zemlje u razvoju su posebno osjetljive zbog njihove velike ovisnosti o prirodnim resursima i ograničenog kapaciteta za suočavanje s istim. Cilj ovog CEDRIG alata koji je izradila Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je da se kroz njegovu primjenu sistemski integrira smanjenje klimatskih, okolišnih i rizika od katastrofa u razvojnu saradnju i humanitarnu pomoć kako bi poboljšala ukupnu otpornost sistema i zajednica.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi