Svjetski dan gubitaka vode


4. decembar je od strane Međunarodne agencije za vode (IWA) proglašen Svjetskim danom gubitaka vode s ciljem da se podigne svijest o značaju i obimu ovog problema, ali i unaprijedi praksa za njegovo rješavanje.

Procent neprihodovane vode u Bosni i Hercegovini iznosi oko 58%. Dok s jedne strane visok nivo neprihodovane vode zahtjeva hitno djelovanje, kapaciteti javnih vodovodnih/komunalnih preduzeća (JVP/JKP), ali i jedinica lokalne samouprave (JLS) nisu u potpunosti uspostavljeni da se na odgovarajući način odgovori na ovaj problem.

Izazovi u upravljanju neprihodovanom vodom su:

  • Nedostatak svijesti i menadžerskog i tehničkog osoblja JKP/JVP, ali također i nedostatak svijesti donosioca odluka iz jedinica lokalne samouprave, o financijskim, tehničkim, socijalnim i drugim utjecajima neprihodovane vode;
  • Nepostojanja ažurirane evidencije o stalnim sredstvima i nedovoljno poznavanje vodovodne mreže;
  • Neadekvatno praćenje i ulaganje u popravke, rehabilitaciju i zanavljanje infrastrukture;
  • Nedostatak sredstava za prve intervencije koje mogu brzo otplatiti početna ulaganja;
  • Nedostatak vještina i znanja o metodologijama, pristupima i alatima za upravljanje neprihodovanom vodom;
  • Nedovoljni individualni, organizacioni i institucionalni kapaciteti JKP/JVP da odgovore na izazove neprihodovane vode;
  • Pasivna detekcija gubitaka tj. popravak samo vidljivih kvarova/curenja.

Prepoznajući značaj i ozbiljnost ovog problema, Aquasan mreža u BiH svojim radom daje doprinos njegovom rješavanju u Bosni i Hercegovini kao i na regionalnom nivou kroz implementaciju nekoliko programa i aktivnosti.

Naš pristup se zasniva na IWA-inoj metodologiji, zajedničkoj razmjeni znanja i iskustva i stvaranju baze stručnjaka (trenera) koji će nastaviti širenje dobrih praksi u smanjenju neprihodovane vode kako u BiH, tako i u regionu Jugoistočne Evrope.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi