Uspješna implementacija SEEAM programa u 2020. godini


Predstavnici tematskog centra Udruženja za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“ su 8. decembra 2020. godine uspješno organizirali i proveli završnu online radionicu sa direktorima i tehničkim direktorima iz JVP/JKP u okviru Programa „Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge JVP/JKP u zemljama Jugoistočne Europe“ (SEEAM).

Na radionici su uz direktore i tehničke direktore JVP/JKP aktivno učešće uzeli i predstavnici Njemačke agencije za razvoj i suradnju – GIZ, predstavnik Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća iz sliva rijeke Dunav – IAWD, kao i preduzeća Hydro-Comp sa Cipra.

Kroz kontinuiranu podršku JVP/JKP od strane tematskog centra Aquasan mreže u BiH tokom 2020. godine, uspješno su implementirane aktivnosti u okviru Zlatnog i Platinastog A i B nivoa Programa sa sljedećim JVP/JKP:

  1. Zlatni nivo:

JKP "ViK" d.o.o. Sanski Most,

KP "Budućnost" a.d. Laktaši

KP „Bobas“ a.d. Kotor Varoš,

  1. Platinasti A nivo:

KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor,

JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladuša,

  1. Platinasti B nivo:

JKP „ViK“ d.o.o. Gračanica,

KP „Vodovod“ a.d. Gradiška,

JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Srebrenik,

KP „Vodovod“ a.d. Trebinje.

Završna radionica je organizirana s ciljem da se razmotre svi aspekti implementacije Programa u 2020. godini te dogovore naredni koraci s ciljem nastavka aktivnosti upravljanja imovinom u 2021. godini. Tokom 2020. godine, organizirano je 6 online obuka na kojima su 23 predstavnika JVP/JKP obučena za aktivnosti upravljanja imovinom za upravljanje održavanjem i radnim nalozima (Zlatni nivo), upravljanje distribucijom / bilansiranje (Platinasti A nivo) i financijsko upravljanje imovinom (Platinasti B nivo).

Zbog okolnosti izazvanih Pandemijom Covid 19, Njemačka agencija za razvoj i suradnju – GIZ je donijela odluku da se JVP/JKP omogući produženje implementacija aktivnosti predviđenih za 2020. godinu do 30.4.2021. godine, nakon čega slijedi implementacija nove faze projekta od 1.5.2021. godine.

Učesnici radionice su putem evaluacijskih obrazaca izrazili visok nivo zadovoljstva realizacijom radionice, kvalitetom sadržaja i interakcijom učesnika između JVP/JKP koja učestvuju u projektu.    

Iako je pandemija Covid-19 značajno utjecala na otežan rad JVP/JKP u operativnom, tehničkom i financijskom pogledu, JVP/JKP su iskazala svoju dalju opredijeljenost ka usvajanju novih znanja i vještina kroz aktivnosti SEEAM Programa s ciljem unaprjeđenja sveukupnog poslovanja preduzeća. JVP/JKP su iskazali spremnost da u 2021. godini nastave aktivno da rade na aktivnostima upravljanja podacima o mreži, upravljanja održavanjem imovine, bilansiranju i upravljanju ne prihodovanom vodom, kao i financijskom upravljanju imovinom uz kontinuiranu podršku predstavnika tematskog centra Aquasan mreže u BiH.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi