„Uspješna online fasilitacija“ – obuka za predstavnike Aquasan mreže u BiH


Nova realnost izazvana pandemijom Covid-19 natjerala nas je da promijenimo svoju svakodnevnicu i način na koji gledamo svijet oko sebe. Online komunikacija je u naglom porastu upravo zbog ove nove realnost i neophodno je prilagoditi poslovanje novim uvjetima u kojima živimo.

S obzirom na to da trenutno ne postoji sigurna opcija za putovanje, a grupni sastanci nose velik rizik, Aquasan mreža u BiH je nastavila s radom sa svojim korisnicima preko online platformi, ali uporedo tražila načine za unapređenje i što bolju isporuku treninga i obuka. Tako je 11 predstavnika Aquasan mreže 11. i 14. decembra 2020. prošlo obuku za Uspješnu online fasilitaciju sa Stefanom Friedrichsom, iskusnim trenerom iz „Public One GmbH“, jedne od vodećih njemačkih konsultantskih firmi specijaliziranih za stratešku i ciljanu saradnju s javnim institucijama, neprofitnim organizacijama i kreatorima politike. Gosp. Friedrich je predstavio niz savremenih alata koji imaju za zadatak da motivišu učesnike za učešće na online obukama. Pored online alata, trener je prezentirao ideje za prilagođavanje postojećih materijala, kao i praktične savjete izvođenja obuka, webinara, konferencija  i drugih događaja. Aquasan predstavnici su usvojili nove ideje i već počeli s pripremom za implementaciju istih za nadolazeće treninge.  

Ovo je samo jedan od načina kako Aquasan mreža u BiH gradi svoje kapacitete i kako njeni predstavnici unapređuju sebe i svoje vještine da svojim korisnicima pruže što bolju uslugu. Webinari, online obuke i radionice će sigurno postati popularan vid edukacije i nakon pandemije Covid-19, a ova obuka nam je omogućila da bolje razumijemo i da se bolje nosimo s izazovima koje nosi ovaj vid učenja te da naše događaje napravimo što atraktivnijima i modernijima.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi