Uspješno održana druga radionica jačanja kapaciteta za unapređenje upravljanja energijom i povećanje energijske efikasnosti


Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“ je 11. i 12. juna 2024. godine u Brčkom organiziralo drugu dvodnevnu radionicu u okviru D-LeaP Programa jačanja kapaciteta za unapređenje upravljanja energijom i povećanje energijske efikasnosti u javnim komunalnim/vodovodnim preduzećima (JVP/JKP) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Radionica je započela tako što su predstavnici JVP Mostar i JKP Tomislavgrad prezentirali svoje izvještaje o energijskom pregledu odabrane pumpne stanice, što je rezultiralo produktivnom diskusijom između ostalih predstavnika 10 prisutnih preduzeća. Nakon toga, učesnici su se detaljnije upoznali s projektiranjem pumpnih postrojenja te su radili u grupama na definiranju lokalnih i linijskih gubitaka, te definirali potrebnu snagu kako bi stvorili uvjete za odabir optimalne pumpe. Sljedeće sesije bile su fokusirane na izračun elektro parametara koji se koriste u radu kod pumpnih postrojenja, a tokom rada u radnim grupama učesnici su imali priliku da odrede vrijednosti kondenzatorskih baterija na pumpnom postrojenju. Uslijedilo je upoznavanje s opremom za mjerenje mehaničkih, hidrauličkih i elektro parametara, a zatim i upoznavanje s vrstama najmodernijih pumpi i odabirom optimalnih rješenja za različita pumpna postrojenja, automatizacijom i regulacijom te potrebama za stalnim praćenjem i upravljanjem pumpnim sistemima. Posebna sesija posvećena je održavanju pumpnih sistema, životnim vijekom imovine, definiranjem kritične imovine, odnosno posljedica kvara i vjerovatnoće kvara te rizika koji oni generiraju za upravljanje vodovodnim sistemom.

.

Na kraju događaja učesnici su imali priliku da posjete servisnu radionicu za servisiranje pumpi gdje su nakon demonstracije servisera, samostalno demontirali i montirali jednu pumpu, mijenjali brtve ili ležajeve te pumpe, odnosno kroz praktični rad samostalno uradili određeni servis pumpe. Pored toga, učesnici su na završetku druge radionice dobili obrazac i smjernice za izradu akcionog plana za upravljanje energijom i postizanje energijske efikasnosti u njihovim vodovodnim i kanalizacionim sistemima za svoj drugi samostalni rad koji trebaju pripremiti i prezentirati tokom naredne radionice.

Ovo je druga realizirana radionica D-LeaP Programa jačanja kapaciteta za unapređenje upravljanja energijom i povećanje energijske efikasnosti u JVP/JKP u BiH od ukupno planirane tri, a cjelokupan programski ciklus je subvencioniran sredstvima Dunavskog vodnog programa (Danube Water Program, DWP).


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi